ERTO - Ammattiliittoonko?

Client: ERTO
Agency: Go:group
Script: ERTO
Production Company: Go:group
Producer: Joni Hartikainen
Graphic design: Go:group
Edit/Post Production: Thomas Taisto / Elias Santavuori

See all our films on Vimeo & YouTube.